Bouwkundigburo Kampen is uw partner in het bouwen en/of uitbreiden van uw bedrijfsgebouw, kantoor, opslagruimte, werkplaats en showroom.

Dit betekent begeleiding in het te volgen traject van:

  • Ontwerp
  • Bouwaanvraag
  • Bestek
  • Offertes
  • Voortgang van de bouw alsmede bij de eventuele aanvraag Vergunning Wet Milieubeheer.

Werkzaamheden ten behoeve van het ontwikkelen van bedrijven op een geheel nieuwe locatie behoren ook tot onze werkzaamheden.

Klik hier voor enkele voorbeelden.

 

Onderstaand een klein overzicht van inmiddels gerealiseerde bouwwerken in utiliteitsbouw.

  
  
  
 

Telefoon: +31(0)514 – 60 42 87
E-mailadres: Info@bouwkundigburokampen.nl