Bouwkundigburo Kampen is gespecialiseerd in het ontwerpen van nieuwbouw of uitbreidingen van allerhande projecten in de agrarische bouw:

  • (Emissie arme) stallen (ligboxen-, pot-, loopstallen etc.)
  • Melkstallen (visgraat, rapid exit, carroussel, zij-aan-zij etc.)
  • Werktuigenbergingen en opslagloodsen
  • Sleufsilo’s en mestbassins
  • Bouwblokvergroting en/of verandering
  • Bijhorende bedrijfswoningen e.d.

Tot onze werkzaamheden behoren het ontwerpen (ook emissiearm), tekenen, aanvragen van de omgevingsvergunningen, maken van technische omschrijvingen, het opdrachtgeven voor het laten maken van constructieve berekeningen en tekeningen voor de onder- (mestkelder) en bovenbouw en eventuele controle op voortgang van de bouw.

In een gezamenlijk gesprek trachten wij tot een persoonlijke benadering te komen om zo de wensen en verlangens van de agrariër, en het welzijn van de dieren, in een ontwerp om te kunnen zetten. Deze benadering is voor ons van groot belang om een passend ontwerp te kunnen maken voor iedere agrariër die bouwen wil.

Klik hier voor enkele voorbeelden.

 

Onderstaand een klein overzicht van inmiddels gerealiseerde bouwwerken in agrarische sector.

  
  
 

Telefoon: +31(0)514 – 60 42 87
E-mailadres: Info@bouwkundigburokampen.nl